Sätze

Anrede

English,

englisch,

inglés,

angielski

Dear Sir/Madam, Dear Mr. X, Dear Mrs. Y, Dear John, To whom it may concern

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrter Herr X Sehr geehrte Frau Y Lieber John Sehr geehrte Damen und Herren

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Estimados Señores: Apreciado Sr. X: Apreciada Sra. Y: Estimado Sr. X: Querido John: A quien corresponda

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Szanowni Państwo, Szanowny Panie X, Szanowna Pani Y, Drogi Janie, Do wszystkich zainteresowanych,

Schlussformel

English,

englisch,

inglés,

angielski

I look forward to hearing from you soon.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Espero tener noticias suyas pronto.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Czekam na Pana/i odpowiedź wkrótce.

English,

englisch,

inglés,

angielski

For further information please consult our website at…

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter…

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Para más información consulte nuestra página web:

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Więcej informacji może Pan/i znaleźć na naszej stronie internetowej…

English,

englisch,

inglés,

angielski

If you need any additional assistance, please contact me. If we can be of any further assistance, please let us know. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Si necesita ayuda adicional, contacte con nosotros. Si podemos ayudarle, por favor no dude en contactarnos. Si necesita más información, no dude en contactarme.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Jeżeli potrzebuje Pan/i dodatkowej pomocy, proszę się ze mną skontaktować. W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną skontaktować. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się nie wahać ze mną skontaktować.

 

English,

englisch,

inglés,

angielski

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über … zusenden könnten.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Estaríamos muy agradecidos si nos pudiera enviar información más detallada acerca de…

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan/i przesłać nam bardziej szczegółowe informacje na temat…

 

English,

englisch,

inglés,

angielski

Yours faithfully, (recipient name unknown) Yours sincerely, (recipient name known) Kind/Best regards, Regards,

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen Herzliche Grüße Viele Grüße

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Muy atentamente, (recipient name unknown) Reciba un cordial saludo, (recipient known) Cordiales saludos, Saludos,

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Z wyrazami szacunku,  (recipient name unknown) Z poważaniem, (recipient known) Pozdrawiam serdecznie, Pozdrawiam,

Rechnung

English,

englisch,

inglés,

angielski

Please find enclosed invoice no. … for …

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. … für…

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Encontrará adjunta la factura número…

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Tutaj może Pan/i znaleźć załączoną fakturę o numerze…za…

Bestellung

English,

englisch,

inglés,

angielski

We are pleased to place an order with your company for …

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für … erteilen zu können…

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Nos complace realizar un pedido con su compañía por…

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na…

English,

englisch,

inglés,

angielski

We hereby confirm your order.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Por la presente, confirmamos su pedido.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Lieferung

English,

englisch,

inglés,

angielski

Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Ihre Waren werden innerhalb der nächsten … Tage/Wochen/Monate versendet

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Su pedido se enviará en un plazo de … días/semanas/meses.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Pana/i zamówienie zostanie wysłane w przeciagu…dni/tygodni/miesięcy.

English,

englisch,

inglés,

angielski

Your order will be processed as quickly as possible.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Su pedido se procesará de la manera más rápida posible.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Pana/i zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.

Danke

English,

englisch,

inglés,

angielski

Thank you for your help in this matter.

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Gracias por su ayuda en este asunto.

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Dziękujemy za Pana/i pomoc w tej sprawie.

weitere nützliche Ausdrücke

English,

englisch,

inglés,

angielski

Pardon?

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Wie bitte?

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

¿Cómo dice?

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Słucham? (Proszę?)

English,

englisch,

inglés,

angielski

Have a nice weekend

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Ein angenehmes Wochenende!

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

¡Qué tengas un buen fin de semana!

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Życzę miłego weekendu

English,

englisch,

inglés,

angielski

Merry Christmas!

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Frohe Weihnachten

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

¡Feliz Navidad!

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Wesolych Świąt Bożego Narodzenia!

English,

englisch,

inglés,

angielski

Happy New Year!

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Frohes Neues Jahr!

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

¡Feliz Año Nuevo!

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Szczęśliwego Nowego Roku!

English,

englisch,

inglés,

angielski

Happy Easter!

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Frohe Ostern!

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

(Feliz Semana Santa (SP) o Felices Pascuas (SA) / Que pases una feliz Semana Santa) /¡Feliz Pascua! / ¡Feliz Semana Santa!

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Abwesenheitsnotiz

English,

englisch,

inglés,

angielski

Thank you very much for your message. I am currently out of the office, with limited (no) access to my emails. I will review your message following my return on DD.MM.YYYY. For urgent issues, please contact Mr. Example atexample@addresse.co.uk or on 0044 1606 352 527. Thank you for your understanding. Best regards,

German,

deutsch,

alemán,

niemiecki

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin zurzeit nicht im Büro und habe nur eingeschränkten (keinen) Zugriff auf meine E-Mails. Ich bin ab dem TT.MM.JJJJ wieder für Sie erreichbar und werde Ihnen dann schnellstmöglich antworten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an Max Mustermann max.mustermann@website.com oder unter 0049 1606 352 527. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Spanish,

spanisch,

hiszpanski

español

Muchas gracias por su correo. Estaré fuera de la oficina hasta el  DD.MM.YYYY. Con mucho gusto me pondré en contacto con usted tras mi regreso. Para cuestiones urgentes le ruego que se dirija a mi compañeroJuan Ejemplo, quien también estará encantado de atenderle. Su dirección de correo electrónico es: Juan.Ejemplo@empresa.es ysu número de teléfono es 0034 1606 352 527. Saludos,

Polish,

polnisch,

polski

polaco

Serdecznie dziękuję za Pana wiadomość. Nie ma mnie obecnie w biurze i mam ograniczony dostęp (nie mam dostępu) do poczty mailowej. Zajmę się Pana/i wiadomością po powrocie do biura dniaDD.MM.YYYY. W przypadku spraw pilnych, proszę skontaktować się z Mr. Przyklad pod adresem przykład@adres.pl lub zadzwonić pod0048 1606 352 527. Dziękujemy za wyrozumiałość. Pozdrawiam serdecznie,